Privacyverklaring

MFC Kloosterhof, gevestigd aan de Huybergseweg 3 – b, 4631 GC Hoogerheide is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
MFC Kloosterhof, Huybergseweg 3 – b, 4631 GC Hoogerheide telefoon: 0164-652309 Email: info@mfckloosterhof.nl Website: www.mfckloosterhof.nl Gegevensbescherming door de beheerder, GRB Bodewus

Persoonsgegevens die verwerkt worden:
Voor en achternaam ( vereniging of bedrijfsnaam) Adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders/voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als U er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons via info@mfckloosterhof.nl dan verwijderen wij deze informatie

Doel verwerken van persoonsgegevens:
MFC Kloosterhof verwerkt de persoonsgegevens voor onderstaande doelen:
Het afhandelen ban uw betaling; u te kunnen bellen of mailen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; u te informeren over wijzigingen van diensten en/of producten; verwerken van gegevens waartoe wij wettelijk verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming:
MFC Kloosterhof neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen zonder dat daar een mens tussen zit. MFC Kloosterhof gebruikt de volgende computerprogramma’s /systemen: het reserveringssysteem t.b.v onze bedrijfsvoering, facturatie en boekhouding.

Bewaren persoonsgegevens:
MFC Kloosterhof bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: Persoonsgegevens , personalia, adres en email: 7 jaar (belastingdienst)

Delen van persoonsgegevens:
MFC Kloosterhof verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.
MFC Kloosterhof gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverklaring in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MFC Kloosterhof en heeft U het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat U bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens mailen naar: info@mfckloosterhof.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door U is gedaan vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, nummer identiteitsbewijs en bsn nummer zwart ter bescherming van uw privacy. MFC kloosterhof wil i er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens

Beveiliging persoonsgegevens:
MFC kloosterhof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met: info@mfckloosterhof.nl of via telefoonnummer: 0164-652309